หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา ซื้อยา LOCOA 40mg (ภ0281/67) ครั้งที่ 2 จำนวน 1...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา ซื้อยา LOCOA 40mg (ภ0281/67) ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..