หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Japrolox Tablets 60mg., Lyrica Cap 75mg., Prolia Inj...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Japrolox Tablets 60mg., Lyrica Cap 75mg., Prolia Inj 60mg. (ภ0278/67) จำนวน 3 รายการ   ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..