หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าของอาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าของอาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 ธันวาคม 2566

..เพิ่มเติม..