หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 350 มม. X 3,600 ม.จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 350 มม. X 3,600 ม.จำนวน 144 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..