หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม.จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม.จำนวน 288 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..