หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingจัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน ๕๐๐ แผง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน ๕๐๐ แผง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

..เพิ่มเติม..