หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 546,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิตกล่องบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 546,000 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

..เพิ่มเติม..