หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ชุมชนไผ่สิงโต

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ชุมชนไผ่สิงโต

นายแพทย์ธเนศ  เย็นภิญโญสุข แพทย์หญิงอิสราภรณ์ สิงหกันต์ พร้อมด้วยเภสัชกร พยาบาล โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาพื้นฐานเบื้องต้น ให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และนำขนม นม มาแจกให้กับเด็กๆ ในชุมชน ณ อาคารทรัพย์สิน 26-7 ชุมชนไผ่สิงโต เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..