หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบ Chiller Water เครื่องพิมพ์กราเวียร์ (BOBST) และ (OFFSET) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบ Chiller Water เครื่องพิมพ์กราเวียร์ (BOBST) และ (OFFSET) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..