หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..