หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spay Chamber ของห้อง Air Washer No.3B ประจำปีงบประมาณ 2567ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spay Chamber ของห้อง Air Washer No.3B ประจำปีงบประมาณ 2567ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..