หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingเอกสารชี้แจงการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 1)

เอกสารชี้แจงการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 1)

..เพิ่มเติม..