หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 2)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 25 ธันวาคม...

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาสรรหาผู้ลงทุนให้บริการทางไฟฟ้าโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 2)โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 25 ธันวาคม 2566

..เพิ่มเติม..