หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา16.(งบปี 67) ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ...

16.(งบปี 67) ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 227,304,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ
ประกาศผลผู้ชนะ

..เพิ่มเติม..