หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก สำหรับใช้ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 รายการที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก สำหรับใช้ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 รายการที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..