หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับผู้บริหาร ขสมก. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ยสท. ต้อนรับผู้บริหาร ขสมก. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านการตลาด และผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ให้การต้อนรับ นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..