หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ Tobacco Casing 501 จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ Tobacco Casing 501 จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..