หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Kanarb 60mg., MADIPLOT 20mg., OZEMPIC 0.5mg. (ภ0174/66) จำนวน...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Kanarb 60mg., MADIPLOT 20mg., OZEMPIC 0.5mg. (ภ0174/66) จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..