หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Mucosta 100mg., Heparin-25, Viartril-S 1,500mg. (ภ0203/66)  จำนวน 3...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Mucosta 100mg., Heparin-25, Viartril-S 1,500mg. (ภ0203/66)  จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..