หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่ยอดพระเกศของพระพุทธวิสุทธิมงคล

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่ยอดพระเกศของพระพุทธวิสุทธิมงคล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายวีระเดช กิไพโรจน์ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต หัวหน้าคณะทำงานจัดสร้างพระพุทธวิสุทธิมงคลฯ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงาน ยสท. อดีตพนักงาน ยสท. และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากบ้านคุณลุงทองดี หรรษคุณารมย์ พุทธมลฑลสาย 2 เพื่อนำมาประดิษฐานบนยอดพระเกศของพระพุทธวิสุทธิมงคลทั้ง 2 องค์ ซึ่งจะประดิษฐาน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

กองสื่อสารองค์กร

News : S.Jnas

..เพิ่มเติม..