หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศยกเลิกประกวดราคางานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย...

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..