หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1 , รร.2 และ รร.3

..เพิ่มเติม..