หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรม Microsoft office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรม Microsoft office จำนวน 500 ลิขสิทธิ์

..เพิ่มเติม..