หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกสำหรับให้บริการกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกสำหรับให้บริการกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..