หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีคัดเลือก มาตรา 70 (2)(ข)

ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีคัดเลือก มาตรา 70 (2)(ข)

..เพิ่มเติม..