หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Januvia 100mg., Mucosta 100mg., Olumiant 4mg., Vessel 250,...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Januvia 100mg., Mucosta 100mg., Olumiant 4mg., Vessel 250, Zanidip 10mg. (ภ0159/66) จำนวน 5 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..