หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 8...

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 8 ธันวาคม 2566

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..