ยสท. ยืนยันเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

ผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมยืนยันในเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ” เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และในทุกเทศกาล

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..