หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..