หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดสิ่งปฏิกูลรอบอาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย  พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดสิ่งปฏิกูลรอบอาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย  พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..