หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 506 จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Casing 506 จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..