หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อหลอดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลอด)

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อหลอดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลอด)

..เพิ่มเติม..