หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะห้องน้ำชาย ฝั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะห้องน้ำชาย ฝั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..