หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66119210776
ประกาศราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..