หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (2)(ข)

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (2)(ข)

..เพิ่มเติม..