หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบเชียงราย  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบเชียงราย  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ตามที่สำนักงานยาสูบชียงราย  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นั้น  มีผู้ชนะการเสนอราคา  ดังนี้

..เพิ่มเติม..