หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน 4,992 ม้วน

..เพิ่มเติม..