ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน 4,992 ม้วน

..เพิ่มเติม..