หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศแผนจัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 44,600 กล่อง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศแผนจัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 44,600 กล่อง ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..