หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 การจัดจ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 รายการที่ 1 และรายการที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 การจัดจ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 รายการที่ 1 และรายการที่ 2

..เพิ่มเติม..