หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..