หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบ รองเท้านิรภัย จำนวน 26 คู่ และผ้าปิดจมูก จำนวน 500 ชิ้น...

ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบ รองเท้านิรภัย จำนวน 26 คู่ และผ้าปิดจมูก จำนวน 500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..