หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน จำนวน 50,000 ดวง และ Premium Wax Ribbon จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน จำนวน 50,000 ดวง และ Premium Wax Ribbon จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..