หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง จำนวน 50 ผืนและซื้อท่อทรายสำเร็จรูป จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

ซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง จำนวน 50 ผืนและซื้อท่อทรายสำเร็จรูป จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

..เพิ่มเติม..