หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิก การซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ

ประกาศยกเลิก การซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ

..เพิ่มเติม..