หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง SP ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ 

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องห่อสิบซอง SP ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ 

..เพิ่มเติม..