หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Flavour 001 จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Flavour 001 จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..