หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของขวัญในวันคล้ายวันเกิดผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบ เหรียญที่ระลึกในวาระการก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๘๔ ปี ชนิดเหรียญเงินพร้อมกล่อง จำนวน ๒๒๐ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของขวัญในวันคล้ายวันเกิดผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบ เหรียญที่ระลึกในวาระการก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๘๔ ปี ชนิดเหรียญเงินพร้อมกล่อง จำนวน ๒๒๐ ชุด

..เพิ่มเติม..