หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณห้องสำนักพัฒนาธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณห้องสำนักพัฒนาธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..