หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์หน้าแปลนบอร์ดท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์หน้าแปลนบอร์ดท่อน้ำประปา บริเวณด้านหลังอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..