หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Kanarb 60mg., MADIPLOT 20mg., OZEMPIC 0.5mg....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Kanarb 60mg., MADIPLOT 20mg., OZEMPIC 0.5mg. (ภ0174/67) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..